آدرس پستی

شرکت­های عضو در مرکز تجاری، دارای آدرس پستی به شرح ذیل خواهند بود تا بتوانند برای درج در مکاتبات اداری از آن بهره ­برداری نمایند.

آدرس پستی در یکی از بهترین منطقه تجاری استانبول :

استانبول، منطقه باهچه‌ لی ‌اولر، محله‌ چوپان ‌چشمه، خیابان ‌صنایع، مجتمع‌ رزیدانس ‌نیش ‌استانبول، طبقه ۱۶، واحد ۱۸۹