نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های ۲۰۲۲ استانبول ترکیه

تاریخ برگزاری (میلادی)تاریخ برگزاری (شمسی)عنوان نمایشگاهشرح نمایشگاهمحل برگزاریوب سایت برگزار کننده
ماه ژانویه
۸-۱۶ ژانویه۱۸-۲۶ دی ۱۴۰۰Outdoorİstنمایشگاه ورزش های طبیعی، آبی، دوچرخه و تجهیزات کمپینگTüyapoutdooristfuari.com
۸-۱۶ ژانویه۱۸-۲۶ دی ۱۴۰۰Karavanİstنمایشگاه کاروان و تجهیزات استانبولTüyapkaravanistfuari.com
۲۰-۲۲ ژانویه۳۰ دی-۰۲ بهمن ۱۴۰۰Istanbul Le Showنمایشگاه چرم و مد استانبولIstanbul Congress Centerleshowistanbul.com
۲۵-۳۰ ژانویه۰۵-۱۰ بهمن ۱۴۰۰İstanbul Mobilya Fuarıنمایشگاه مبلمان استانبولTüyapistanbulmobilyafuari.com
ماه فوریه
۰۳-۰۵ فوریه۱۵-۱۷ بهمن ۱۴۰۰ATRAXنمایشگاه تجهیزات شهربازی استانبولIFMatraxexpo.com
۰۳-۰۵ فوریه۱۵-۱۷ بهمن ۱۴۰۰AQUAFUN 2022نمایشگاه استخر، آبگرم، سلامتی و جاذبه های آبIFMaquafunexpo.com
۰۹-۱۱ فوریه۲۰-۲۲ بهمن ۱۴۰۰Istanbul Fashion Connectionنمایشگاه مد«فشن کانکشن» استانبولIFMihkib.org.tr
۰۹-۱۱ فوریه۲۰-۲۲ بهمن ۱۴۰۰Fashionistنمایشگاه لباس عروس و لباس مجلسی استانبولIFMfashionist.com.tr
۰۹-۱۲ فوریه۲۰-۲۳ بهمن ۱۴۰۰Emittنمایشگاه بین المللی توریسم و گردشگری استانبولTüyapemittistanbul.com
۰۹-۱۲ فوریه۲۰-۲۳ بهمن ۱۴۰۰Linexpoنمایشگاه لباس زیر استانبولIFMlinexpo.com.tr
۱۶-۱۸ فوریه۲۷-۲۹ بهمن ۱۴۰۰Lifestyle Türkiyeنمایشگاه مد و لباس ترکیهIFMlifestyle-turkey.com
۱۶-۲۰ فوریه۲۷ بهمن-۰۱ اسفند ۱۴۰۰İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarıنمایشگاه لوازم التحریر و اداری استانبولTüyapkirtasiyeofisfuari.com
۱۹-۲۷ فوریه۳۰ بهمن-۰۸ اسفند ۱۴۰۰CNR Eurasia Boat Showنمایشگاه قایق ها ، تجهیزات و لوازم دریایی استانبولCnr Expocnravrasyaboatshow.com
۲۳-۲۷ فوریه۰۴-۰۸ اسفند ۱۴۰۰Camp&Caravan Istanbulنمایشگاه کمپ و کاروان استانبولCnr Expocampandcaravanistanbul.com
۲۴-۲۶ فوریه۰۵-۰۷ اسفند ۱۴۰۰Uluslararası İstanbul İplik Fuarıنمایشگاه بین المللی نخ استانبولTüyapiplikfuari.com
۲۴-۲۷ فوریه۰۵-۰۸ اسفند ۱۴۰۰Motobike İstanbulنمایشگاه موتور سیکلت، دوچرخه و لوازم جانبیIFMmotobikeistanbul.tr
ماه مارس
۰۳-۰۵ مارس۱۲-۱۴ اسفند ۱۴۰۰ALUEXPOنمایشگاه آلومینیوم استانبولIFMaluexpo.com
۰۹-۱۲ مارس۱۸-۲۱ اسفند ۱۴۰۰SHOEMODنمایشگاه مد و کفش استانبولCnr Expocnrshoemod.com
۱۰-۱۲ مارس۱۹-۲۱ اسفند ۱۴۰۰İDMA AND VICTAM EMEA 2022نمایشگاه صنایع آرد و نان استانبولIFMidma.com.tr
۱۰-۱۳ مارس۱۹-۲۲ اسفند ۱۴۰۰Asansör İstanbulنمایشگاه بین المللی آسانسور استانبولTüyapasansoristanbul.com
۱۰-۱۳ مارس۱۹-۲۲ اسفند ۱۴۰۰Host İstanbulنمایشگاه لوازم خانه و آشپزخانه استانبولTüyaphostistanbulfair.com
۱۶-۱۸ مارس۲۶-۲۸ اسفند ۱۴۰۰ICCIنمایشگاه انرژی و محیط زیست استانبولCnr Expoicci.com.tr
۱۷-۱۹ مارس۲۶-۲۸ اسفند ۱۴۰۰Expomed Eurasiaنمایشگاه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی استانبولTüyapexpomedistanbul.com
۱۷-۱۹ مارس۲۶-۲۸ اسفند ۱۴۰۰Paintistanbul & Turkcoat 2022نمایشگاه رنگ و پوشش استانبولIFMturkcoat-paintistanbul.com
۱۷-۲۰ مارس۲۷-۳۰ اسفند ۱۴۰۰İstanbul Oyuncak Fuarıنمایشگاه اسباب بازی استانبولTüyapistanbuloyuncakfuari.com
۱۷-۲۰ مارس۲۷-۳۰ اسفند ۱۴۰۰BEAUTY & CARE 2022نمایشگاه مراقبت و زیبایی استانبولمرکز همایش و نمایشگاه لطفی کردار استانبول (ICEC)beautycareexpo.com
۱۷-۲۰ مارس۲۷-۳۰ اسفند ۱۴۰۰Woodistنمایشگاه فناوری های تولید چوب، ابزارهای برش چوب، ابزارهای دستی، صنایع فرعی مبلمان، نمایشگاه لوازم جانبیIFMnobelwoodist.com
۱۹-۲۷ مارس۲۸ اسفند ۱۴۰۰-۷ فروردین ۱۴۰۱CNR BOOK FAIRنمایشگاه کتاب استانبولCnr Expocnrkitapfuari.com
۲۳-۲۶ مارس۰۳-۰۶ فروردین ۱۴۰۱Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarıنمایشگاه ساختمان، مصالح و فناوری های ساختمانی استانبولTüyapyapifuari.com.tr
۲۳-۲۶ مارس۰۳-۰۶ فروردین ۱۴۰۱Hardware Eurasiaنمایشگاه ابزارآلات و سخت افزار اوراسیا استانبولTüyaphardwareeurasia.com
۲۳-۲۷ مارس۰۳-۰۷ فروردین ۱۴۰۱EVTEKSنمایشگاه منسوجات خانگی استانبولCnr Expocnrevteks.com
۲۴-۲۷ مارس۰۴-۰۷ فروردین ۱۴۰۱ISTANBUL JEWELRY SHOWنمایشگاه جواهرات استانبولIFMistanbuljewelryshow.com
۲۴-۲۷ مارس۰۴-۰۷ فروردین ۱۴۰۱Photo Digital 2022نمایشگاه عکس، تصویربرداری دیجیتال، آلبوم، تبلیغات، فناوری های چاپ و تجهیزاتIFMphoto-digital.com.tr
۳۱ مارس-۰۲ آپریل۱۱-۱۳ فروردین ۱۴۰۱Petroleum Istanbul 2022نمایشگاه نفت استانبولTüyappetroleumistanbul.com
ماه آپریل
۰۷-۰۹ آپریل۱۸-۲۰ فروردین ۱۴۰۱Solarex Istanbulنمایشگاه انرژی خورشیدی استانبولIFMsolarexistanbul.com
ماه می
۱۱-۱۳ می۲۱-۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱Heritage Istanbulنمایشگاه و همایش میراث فرهنگی از گذشته به آیندهمرکز همایش و نمایشگاه لطفی کردار استانبول (ICEC)expoheritage.com
۲۵-۲۷ می۰۴-۰۶ خرداد ۱۴۰۱Cosmetics & Home Care Ingredients 2022نمایشگاه لوازم بهداشتی و آرایشی استانبولIFMchcistanbul.com
۲۵-۲۷ می۰۴-۰۶ خرداد ۱۴۰۱Pharmaist 2022نمایشگاه داروسازی استانبولIFMpharmaist.net
۲۵-۲۷ می۰۴-۰۶ خرداد ۱۴۰۱Food & Nutritional Ingredients 2022نمایشگاه مواد غذایی استانبولIFMfningredients.com
۲۶-۲۸ می۰۵-۰۷ خرداد ۱۴۰۱GESS Turkeyکنفرانس و نمایشگاه تجهیزات آموزش استانبولمرکز همایش و نمایشگاه لطفی کردار استانبول (ICEC)gess-turkey.com
۲۶-۲۸ می۰۵-۰۷ خرداد ۱۴۰۱Busworld Turkey 2022نمایشگاه اتوبوس استانبولIFMbusworldturkey.org
۲۶-۲۹ می۰۵-۰۸ خرداد ۱۴۰۱IDEXنمایشگاه تجهیزات دندانپزشکی استانبولCnr Expocnridex.com
۲۶-۲۹ می۰۵-۰۸ خرداد ۱۴۰۱CNR MARBLE TECHنمایشگاه تکنولوژی ماشین‌آلات و تجهیزات مرمر استانبولCnr Expocnrmarbletech.com
ماه ژوئن
۰۲-۰۵ ژوئن۱۲-۱۵ خرداد ۱۴۰۱İstanbul Av, Silah ve Doğa Sporları Fuarıنمایشگاه بین‌المللی شکار، سلاح و ورزش در فضای باز استانبولIFMistanbulprohunt.com
۰۷-۰۸ ژوئن۱۷-۱۸ خرداد ۱۴۰۱ICSG ISTANBUL 2022نمایشگاه و کنگره شبکه هوشمند انرژی استانبولمرکز کنگره استانبول(ICC)icsgistanbul.com
۰۸-۱۱ ژوئن۱۸-۲۱ خرداد ۱۴۰۱Win Eurasia 2022نمایشگاه اتوماسیون صنعتی اوراسیاIFMwin-eurasia.com/tr
۰۹-۱۱ ژوئن۱۹-۲۱ خرداد ۱۴۰۱FOTEG İstanbulنمایشگاه بین المللی فناوری های فرآوری مواد غذاییIFMfotegistanbul.com
۱۴-۱۸ ژوئن۲۴-۲۸ خرداد ۱۴۰۱ITM – Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarıنمایشگاه بین المللی ماشین آلات نساجی استانبولTüyapitmexhibition.com
۱۴-۱۸ ژوئن۲۴-۲۸ خرداد ۱۴۰۱Hightexنمایشگاه پارچه و منسوجات خانگی استانبولTüyaptuyap.com.tr
۱۵-۱۷ ژوئن۲۵-۲۷ خرداد ۱۴۰۱Beauty Eurasiaنمایشگاه بین المللی لوازم آرایشی، زیبایی و مو استانبولIFMbeautyeurasia.com
ماه جولای
۲۶-۳۰ جولای۰۴-۰۸ مرداد ۱۴۰۱CNR Mobilya Fairنمایشگاه بین المللی مبلمان استانبولCnr Expocnrmobilyafuari.com
ماه آگوست
۳۱ آگوست-۰۳ سپتامبر۰۹-۱۲ شهریور ۱۴۰۱CNR AMBALAJ FUARIنمایشگاه بسته بندی مواد غذایی استانبولCnr Expoambalajistanbul.com
۳۱ آگوست-۰۳ سپتامبر۰۹-۱۲ شهریور ۱۴۰۱FOOD İSTANBULنمایشگاه محصولات غذایی و آشامیدنی، فناوری های فرآوری مواد غذاییCnr Expocnrfoodistanbul.com
ماه سپتامبر
۰۱-۰۴ سپتامبر۱۰-۱۳ شهریور ۱۴۰۱WorldFood Istanbulنمایشگاه صنایع غذایی استانبولTüyapworldfood-istanbul.com
۰۸-۱۱ سپتامبر۱۷-۲۰ شهریور ۱۴۰۱ENTECHنمایشگاه فناوری محیط زیست و بازیافتCnr Expocnrcevrefuari.com
۰۸-۱۱ سپتامبر۱۷-۲۰ شهریور ۱۴۰۱Sign İstanbulنمایشگاه صنعت تبلیغات و چاپ استانبولTüyapsignistanbul.com
۱۵-۱۸ سپتامبر۲۴-۲۷ شهریور ۱۴۰۱MILLTECH ISTANBULنمایشگاه آرد و ماشین آلات آردسازیCnr Expomilltechistanbul.com
۱۵-۱۸ سپتامبر۲۴-۲۷ شهریور ۱۴۰۱Zuchex Homeنمایشگاه لوازم خانه و آشپزخانه استانبولTüyapzuchex.com
۲۶ سپتامبر-۰۱ اکتبر۰۴-۰۹ مهر ۱۴۰۱MAKTEK AVRASYA FUARIنمایشگاه ماشین آلات پردازش فلز استانبولTüyapmaktekfuari.com
۲۸ سپتامبر-۰۱ اکتبر۰۶-۰۹ مهر ۱۴۰۱Promosyon Show İstanbulنمایشگاه هدایای تبلیغاتی استانبولIFMpromosyonshow.com
۲۸ سپتامبر-۰۱ اکتبر۰۶-۰۹ مهر ۱۴۰۱Metalexpo Eurasiaنمایشگاه فولاد و محصولات فلزی استانبولIFMmetalexpo.com.tr
ماه اکتبر
۰۵-۰۸ اکتبر۱۳-۱۶ مهر ۱۴۰۱PROMOEXPOنمایشگاه محصولات تبلیغاتی حرفه ای، هدایا و مواد تبلیغاتیCnr Expocnrpromoexpo.com
۰۶-۰۸ اکتبر۱۴-۱۶ مهر ۱۴۰۱Ankirosنمایشگاه بین المللی آهن و فولاد و فناوری های ریخته گری، ماشین آلات و محصولات تخصصی استانبولTüyapankiros.com
۰۶-۰۸ اکتبر۱۴-۱۶ مهر ۱۴۰۱ANNOFER Fuarıنمایشگاه بین‌المللی تخصصی فناوری‌های فلزات غیرآهنی، ماشین‌آلات و محصولاتTüyapannofer.com
۰۶-۰۸ اکتبر۱۴-۱۶ مهر ۱۴۰۱TURKCAST Fuarıترککست، نمایشگاه بین المللی تخصصی محصولات ریخته گریTüyapturkcast.com.tr
۰۶-۰۹ اکتبر۱۴-۱۷ مهر ۱۴۰۱ISTANBUL JEWELRY SHOWنمایشگاه جواهرات استانبولIFMistanbuljewelryshow.com
۰۶-۰۹ اکتبر۱۴-۱۷ مهر ۱۴۰۱IBIA EXPOنمایشگاه فناوری ساخت تشکIFMibiaexpo.com
۱۲-۱۵ اکتبر۲۰-۲۳ مهر ۱۴۰۱Food Tech Eurasiaنمایشگاه بین المللی فناوری های مواد غذایی و آشامیدنیTüyapfoodtecheurasia.com
۱۲-۱۵ اکتبر۲۰-۲۳ مهر ۱۴۰۱Avrasya Ambalajنمایشگاه بسته بندی اوراسیا استانبولTüyappackagingfair.com
۱۳-۱۶ اکتبر۲۱-۲۴ مهر ۱۴۰۱PET SHOWنمایشگاه حیوانات خانگی استانبولCnr Expocnrpetshow.com
۱۳-۱۶ اکتبر۲۱-۲۴ مهر ۱۴۰۱Peyzaj İstanbul Fuarıنمایشگاه منظره استانبولIFMpeyzajistanbulfuari.com
۱۳-۱۶ اکتبر۲۱-۲۴ مهر ۱۴۰۱IMEX: Teknoloji ve Bilişim Fuarıنمایشگاه فناوری و اطلاعات استانبولIFMimexistanbul.com
۱۹-۲۳ اکتبر۲۷ مهر-۰۱ آبان ۱۴۰۱Tiny Home Showنمایشگاه خانه های پیش ساخته و مدولارIFMtinyhouse.ist
۲۰-۲۲ اکتبر۲۸-۳۰ مهر ۱۴۰۱R+T Türkiyeنمایشگاه درب و سیستم حفاظتی استانبولIFMrt-turkey.com
۲۲-۲۶ اکتبر۳۰ مهر-۰۴ آبان ۱۴۰۱WOODTECHنمایشگاه ماشین آلات پردازش چوب استانبولTüyapwoodtechistanbul.com
۲۲-۲۶ اکتبر۳۰ مهر-۰۴ آبان ۱۴۰۱İNTERMOBنمایشگاه بین المللی زیر صنعت مبلمان، لوازم جانبی، محصولات جنگلی و فناوری چوبTüyapintermobistanbul.com
۲۵-۲۸ اکتبر۰۳-۰۶ آبان ۱۴۰۱Saha Expoنمایشگاه صنایع دفاعی، فضا و هوا استانبولIFMsahaexpo.com
۲۶-۲۹ اکتبر۰۴-۰۷ آبان ۱۴۰۱Kalite 22نمایشگاه کنترل کیفیت استانبولIFMkalitefuari.com
۲۸-۳۰ اکتبر۰۶-۰۸ آبان ۱۴۰۱DCF – Veri Merkezi Fuarı ve Konferansıنمایشگاه و کنفرانس مرکز داده DCFIFMdatacenterfuari.com
ماه نوامبر
۰۱-۰۵ نوامبر۱۰-۱۴ آبان ۱۴۰۱EVTEKSنمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی استانبولCnr Expocnrevteks.com
۰۲-۰۵ نوامبر۱۱-۱۴ آبان ۱۴۰۱MÜSİAD EXPO 2022 – MÜSİAD Ticaret Fuarıنمایشگله تجاری MÜSİADTüyapmusiadexpo.com
۰۳-۰۶ نوامبر۱۲-۱۵ آبان ۱۴۰۱Sweetist Expoنمایشگاه شیرینی،شکلات  و تنقلات استانبولIFMsweetistexpo.com
۱۷-۲۰ نوامبر۲۶-۲۹ آبان ۱۴۰۱Silmo İstanbulنمایشگاه محصولات اپتیک و چشم پزشکی استانبولIFMsilmoistanbul.com
ماه دسامبر
۰۱-۰۴ دسامبر۱۰-۱۳ آذر ۱۴۰۱Souvenir Expo Turkeyنمایشگاه سوغات و هدایای استانبولIFMsouvenirexpoturkey.com.tr
۰۱-۰۴ دسامبر۱۰-۱۳ آذر ۱۴۰۱Fespa Eurasiaنمایشگاه صنعت چاپ استانبولIFMfespaeurasia.com.tr
۰۷-۱۰ دسامبر۱۶-۱۹ آذر ۱۴۰۱CBME Türkiyeنمایشگاه کودک، نوزاد و مادر ترکیهIFMcbmeturkey.com