گالری تصاویر

نمای ساختمان Nish Istanbul

(محل استقرار دفتر شرکت City International Group)

ورودی ساختمان

 

فضای داخلی دفتر