پیام مدیرعامل

سخن رئیس مرکز تجاری ایران در ترکیه

هم اکنون که میهن عزیزمان، از هر زمان دیگری، نیاز به رونق بازار و حفظ جریان در شریان اقتصادی دارد تا فشار تحریم ها را تاب آورد، با استعانت از پروردگار، مسئولیت ریاست مرکز تجاری ایران در ترکیه را قبول کرده و سعی در بروزرسانی همه ابعاد معوق در این کانون اقتصادی داشته و البته حفظ و تقویت نقاط مثبت و سیاستهای کلان گذشته را وظیفه می‌دانم.

ضمن سپاس از کلیه پیشکسوتان، که در تحویل این مسئولیت مهم، به اینجانب، اعتماد کرده‌اند، سعی خود را بر آن خواهم داشت تا با حفظ و احیای ذات این وظیفه، قدردانی خود را به کلیه فعالان اقتصادی در سراسر میهن عزیزم، ابراز دارم.

بی‌تردید، حضور پرشور و تعدد اعضای مرکز تجاری ایران در ترکیه، زمینه‌ساز تحولات خوب و محرک پیشرو اهداف آن خواهد بود و لذا بدینوسیله از کلیه بازرگانان و تولیدکنندگان خرد و کلان، همکاران و هم‌اندیشان و فعالان اقتصادی دعوت بعمل آورده تا با عضویت خود، ما را در این ورطه مهم اقتصادی، یاری رسانیده و فرصت استفاده از تجربیات و دانش خود را فراهم آورند. چرا که نقش بی‌همتای آنان، در این بحران ناخواسته، مرحم آلام اقتصاد امروز خواهد بود.

خط مشی مرکز تجاری ایران در ترکیه را با حمایت از کسب و کارهای خرد و کلان، تولیدی و صنایع مختلف، بهر نحو ممکن، بنا نهاده‌ایم و تعمیق کلیه مفاهیم که این فرآیند را تسهیل بخشند، جزو لاینفک اهداف خود می‌دانیم.

قطعا موارد و مسائل مختلفی در طول این مسیر، جای بررسی و پیگیری و تحلیل و حمایت خواهند داشت که به فراخور هر کدام، برنامه مشخصی تدوین شده که متعاقبا به استحضار اعضاء و متقاضیان محترم مرکز تجاری خواهد رسید.

باشد که گوشه‌ای از وظیفه ملی و میهنی خود را بدینسان ادا کرده باشیم.

و من الله التوفیق

ایمان مهدیزاده

رئیس مرکز تجاری ایران در ترکیه