دفتر کار اشتراکی/اختصاصی

مرکز تجاری ایران در استانبول ترکیه با درک نیازهای شرکت‎ها و شرایط اقتصادی آن‌ها، امکان دسترسی به فضای کاری را برای شرکت‌های عضو این مرکز فراهم نموده است. در این راستا، مرکز تجاری ایران در استانبول ترکیه نسبت به اختصاص فضا و طراحی ۳۰ میزکاری، دفتر کار اشتراکی مقرون به صرفه، محیط کار منعطفی را برای شرکت‌ها ایجاد می‌نماید تا بتوانند با آرامش خاطر و به دور از دغدغه‌های اولیه، بر توسعه کسب و کار خود متمرکز شوند.

فضاهای اداری اشتراکی به دلایل گوناگون از محبوبیت قابل توجهی برخوردار هستند. مرکز تجاری ایران در استانبول ترکیه همه نیازهای مورد نظر شرکت‌ها در بدو ورود به بازار جدید را در قالب پکیج‌های مختلف برای فعالان اقتصادی ایران فراهم می‌آورد.

میز کار اختصاصی :

با انتخاب میز کار اختصاصی، یک میز کار ثابت به هر کسب و کار اختصاص داده خواهد شد تا با هربار مراجعه به مرکز تجاری، فضای کاری مطابق سلیقه نماینده شرکت مهیا باشد.

میز کار غیر اختصاصی :

میز کار منعطف، امکان استفاده از میز کارهای موجود در مرکز تجاری ایران در استانبول ترکیه را برای اعضای این مرکز فراهم می­سازد. این میزهای کاری، ثابت نبوده و اولویت با افرادی است که زودتر در فضای کار حضور یابند.