ارائه خدمات مناقصات

در روند کاری هر سازمان یا شرکتی، نیاز به تامین برخی خدمات و یا کالاها از طریق برون سپاری اجتناب ناپذیر است که یکی از راه های تامین این تقاضاها، برگزاری مناقصات است. شرکتها با به کارگیری استراتژی برون سپاری علاوه بر مدیریت هزینه، خریدهای سازمان یافته تری انجام می­ دهند.

اعلان مناقصه توسط هر SME  و یا ارگانی بزرگ، به معنای درخواست آنان برای رفع نیازشان به کالاها و یا خدمات است؛ اما هدف این است که با بهینه ترین قیمت (حداقل قیمت ممکن با حفظ کیفیت کالا یا خدمات دریافتی) این مهم صورت پذیرد.

با عضویت در مرکز تجاری ایران در ترکیه، متقاضیان در وندورلیست پایگاه مناقصه این مرکز قرار می­ گیرند. این مرکز با ارسال کاملترین اخبار مناقصات کشور ترکیه از طریق سایت، ایمیل و فکس، به متقاضیان خود اطلاع رسانی می نماید.